CIDESCO – najnovije informacije

CIDESCO Tokom sajma kozmetike svi zainteresovani mogu da dobiju potrebne informacije o tome šta je CIDESCO, koji su benefiti učlanjenja u CIDESCO asocijaciju, o načinu na koji se stiču CIDESCO sertifikati ili diplome, o akreditaciji kozmetičkog salona, o CIDESCO kongresima i slično. Informacije će se pružati oba dana sajma na predavanjima u kongresnoj sali, na CIDESCO štandu ili na za to označenim mestima. Takođe, na CIDESCO štandu zainteresovani će moći da popune prijavni list – vrstu upitnika gde pored imena i prezimena treba da stoje naziv salona, adresa i PIB (za vlasnike salona) ili završena odgovarajuća kozmetička škola ili kurs sa dužinom trajanja (za one koji nemaju salon).

Uz upitnik (koji se popunjava u 3 primerka) potrebno je dostaviti sledeće:

  • fotokopiju o završenoj školi ili kursu iz kozmetike, estetike, spa & wellnessa (u dva primerka).

Zainteresovani kandidat koji je popunio prijavni list dobija jednu kopiju sa brojem koju mora da čuva.

Nakon pregleda svih prijavnih listova CIDESCO komisija odlučuje ko će biti primljen u članstvo. Nakon kandidacionog perioda – pregledanja podataka bićete obavešteni ko može da bude primljen u članstvo. Kandidatima kojima je odobren prijem u članstvo nakon uplate godišnje članarine (o načinu uplate ćete dobiti naknadno uputstvo) koja po promotivnoj ceni iznosi 115 evra, biće uručeni sertifikati o članstvu.

CIDESCO članarina od 115 evra je po izuzetno promotivnoj ceni.

Sa CIDESCO Italija je napravljen dogovor o saradnji (gostovanja predavača, organizovanje kurseva, gostovanja naših stručnjaka, mogućnost učlanjenja). Takođe, sa CIDESCO Italija postignut je dogovor o organizovanju CIDESCO verifikovanih kurseva nakon kojih se dobijaju CIDESCO sertifikati. Prve kurseve po promotivnoj ceni će držati Fabio Meardi docent CIDESCO Italija i kursevi će trajati tri dana.

Kursevi će biti organizovani po promotivnoj ceni od 300 evra po kursu po osobi. Cena ovakvog kursa kreće se u Italiji oko 800 evra. Grupe će se organizovati na nivou 10 do 16 polaznika po grupi. Za organizovanje kursa potrebno je minimum 10 polaznika. Svaki polaznik po završetku kursa dobija CIDESCO sertifikat.

Prijave za kurseve se mogu podnositi:

  • Na sajmu kozmetike na CIDESCO štandu
  • ili na štandu Aquatonale Beauty Academy popunjavanjem odgovarajućeg formulara.

Fabio Meardi Fabio Meardi
Docent CIDESCO ITALIA za tehnike istočnjačkih masaža

Fabio Meardi je završio studije u Milanu. Specijalizovao je tehnike azijskih masaža. Predavač je i trener istočnjačkih i energetskih masaža u Italiji. Gostujući predavač je u mnogim evropskim školama. Autor je knjige „Ajurvedska masaža”.

Drži kurseve sertifikovane od strane CIDESCO ITALIJA.

Preuzmite CIDESCO prijavni list u PDF formatu

Preuzmite CIDESCO prijavni list u JPG formatu