Frizura Gref

1.Počešljana okruglo sa sedam češljeva, Mača
2.Počešljana u pletenicu, Vrbanja

Frizura Gref

Gref (selo Cerić)

Frizura gref na čeonoj partiji ima kudre koje nalazimo kod frizure puna glava u Bačkoj u Srbiji.

Alat

Strike (harnadle).

Prednji dio frizure

Kudre i pričešalj. Glava se dijeli u križ, od uha do uha i od čela do tjemena. Zatim se čeone partije ponovno dijele na dva dijela. Naprijed do čela odvoji se tanji dio kose za šiške. Šiške se uvijaju na zagrijanu harnadlu. Na taj se način dobivaju kudre. Od ostalog dijela kose s čeonih partija radi se pričešalj, tj. kosa se začešlja unazad i položi naprijed prema kudrama pa unazad prema tjemenu. Krajevi kose se slože ispod stražnjeg dijela frizure.

Stražnji dio frizure

Okruglo oko glave. Na potiljku se kosa ne veže. Ispletu se dvije pletenice s oko 17 ili više pramenova i složi okruglo oko glave.

Kićenje

Na pričešalj se stavlja dva reda kopčica, a preko glave lanac, pantlika na mustru ili dukati. Na potiljku se unutar kruga od pletenica stavljaju češljevi i španga ispod njih. Gref se kiti sezonskim cvijećem na prednjem dijelu glave, i to samo s jedne strane.

Frizura Gref

1. Čeona partija se dijeli na dva dijela
2. Kosa bliže tjemenu začesljava se unatrag;
3. ruka se polaže na začešljanu kosu i gura prema čelu;

Frizura Gref

4. pričešalj.
5. Pričešalj se dodatno oblikuje češljem
6. Pričešalj

Frizura Gref

7. Pletenica od 17 struka
8. Druga pletenica od 17 struka
9. Počešljane pletenice na potiljku

Frizura Gref

10. Pričešalj i pletenice oko glave
11. Pletenice oko glave
12. Pletenice, češljevi i španga

Frizura GrefFrizura Gref

13. Uzima se jedan po jedan pramen
14. i uviju na štriku.

Frizura Gref

16. Uvijene kudre s harnadlom

Frizura Gref

17. Pletenice od 16 struka
18. Gref i kudre
19. Gref

Frizura Gref

20. Kudre

  • Autor: Blanka Žakula
  • tel: + 385 032 331 341
  • e-mail: gatalinka@hi.t-com.hr
  • www.gatalinka.hr