Kurs kontinuirane edukacije na 28. Sajmu kozmetike

Kurs Kontinuirane edukacije:

Neinvazivne metode nege kože lica u medikal SPA konceptu

Nedelja, 9. oktobar 2016.

Kurs kontinuirane edukacije - 28. Sajam kozmetike - program

Medikal SPA koncept u užem smislu ili kao sastavni deo zdravstvenog turizma podrazumeva korišćenje najnovijih saznanja iz oblasti medicine i fiziologije kože u cilju postizanja brzih efekata uz pomoć minimalno invazivnih tehnika i procedura. Potrebno je upakovati sve što želimo da postignemo u zgusnuti dnevni ili vikend raspored. Klijent u toku pauze za ručak može da obavi tretman lica, postigne željeni rezultat i vrati se na posao. Posetilac banjsko-klimatskog lečilišta može da obavi efikasan tretman podmlađivanja kože lica, a da istovremeno uživa u čarima šumske medicine i lekovitom dejstvu mineralnih voda.

Na kursu će biti predstavljeni najnoviji trendovi neinvazivnih tretmana lica (aparaturne, preparaturne i manuelne tehnike) koji zadovoljavaju savremene medikal SPA koncept standarde: brzo, efikasno, sa minimalnim periodom oporavka. Posebna pažnja biće na individualnom pristupu klijentu u zavisnosti od tipa i stanja njegove kože, godišnjeg doba i lokacije na koju se treba fokusirati (da li se radi o gornjoj, središnjoj ili donjoj trećini lica).

Top svetski trendovi za 2016. su:

  • Mikroigle (dermapen i dermaroleri),
  • Primena preparata na bazi peptida (palmitoil penta peptid i bakar peptidi),
  • Skin care vizuelizacija uz pomoć programa kao što je Modiface za praćenje i predviđanje efekata medikal SPA procedura,
  • Nehirurška redukcija masnog tkiva (coolmini, coolsculpting za regiju podbradka, Kybela),
  • Nehirurške face lift procedure postaju sve popularnije i njihov broj se udvostručio tokom poslednjih godina (preparati sa većom molekularnom težinom, sa više unakrsnih veza i većim „G-Prime” indeksom koji je mera čvrstoće filera).

Na kursu posebno ističemo individualni pristup izboru tretmana kroz primenu hemijskih pilinga, kombinaciju dejstva radiotalasa i intenzivnih pulseva svetlosti, frakcionisanih radiotalasa i mikroigala, hiperpolarizovane svetlosti i kolor terapije, kao i manuelne tehnike limfne drenaže i liftinga kože lica.

Pored teorijskih saznanja o najnovijim neinvazivnim tehnikama nege kože lica u medikal SPA konceptu u okviru kursa ćemo demonstrirati indikacije, neželjena dejstva i željene efekte odabranih manuelnih, aparaturnih i preparativnih tehnika.

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-3038/15, donosi 2 boda slušaocima.
Kotizacija za učešće na kursu KE iznosi 1.000,00 dinara.
Đacima i studentima škola za negu lepote odobravamo popust od 50 %.
Prijavite se na vreme, broj polaznika kursa KE je ograničen.
Uplata na žiro račun broj 355-1083871-52, Ecodesign studio group d.o.o. Dunavski kej 23/11, Beograd
Dodatna obaveštenja: + 381 11 3284 149, sajam@saloninfo.org

Predavači:

Prim. dr spec. Gorana Isailović Prim. dr spec. Gorana Isailović, dermatolog, profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu od novembra 2003, autor brojnih radova o dermatologiji i estetskoj nezi, predsednica Medikal SPA Asocijacije Srbije. Posebna interesovanja: dermatologija, telemedicina, fiziologija kože, aromaterapija, wellness kao zdravstveni program.

Ivana Avramović Ivana Avramović, diplomirani strukovni kozmetičar estetičar, lasero terapeut, predavač je praktične nastave na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na predmetu Nega kože u dermatologiji od 2011. godine. Redovan je učesnik domaćih i međunarodnih skupova, kongresa i simpozijuma iz oblasti dermatologije, primene lasera u dermatologiji i medicinskoj nezi kože.

Ivana Jovanović Ivana Jovanović, diplomirani ekonomista za oblast turizam i hotelijerstvo, od školske 2012/2013. predavač je praktične nastave na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na predmetu Wellness program. Ivana je stručni saradnik i član stručnog saveta Medikal SPA asocijacije Srbije. Učestvovala je u brojnim projektima Medikal SPA asocijacije Srbije.


Prijavite za kurs na linku: sajamkozmetike.com/kurs