Kurs Kontinuirane edukacije na 29. Sajmu kozmetike

Na 29. međunarodnom Sajmu kozmetike Dodir Pariza održaće se Kurs kontinuirane edukacije:

Tehnike relaksacije i lični razvoj u programima medicinskog velnesa (case study forest SPA)

Nedelja, 9. april 2017.

Kurs kontinuirane edukacije - 29. Sajam kozmetike - program

Medicinski velnes zahteva iznad svega individualni pristup klijentu radi poboljšanja kvaliteta njegovog života i postizanja što većeg stepena njegovog zdravlja i sreće. Izuzetno važni elementi medicinskog velnesa su tehnike relaksacije i lični razvoj.

Tokom kursa, pored upoznavanja sa osnovnim konceptom i elementima za kreiranje programa medicinskog velnesa, razmatraće seznačaj relaksacije iz perspektive jungovske psihologije. Kontinuirana izloženost stresu i/ili unutrašnjem sukobu (kao inherentnom svojstvu života – po teoriji analitičke psihologije)ostavlja nužno, manje ili veće posledice na psihu i telo čoveka. Da bi se očuvala celovitost i prevazišla jednostranost, neophodno je u svakodnevni život uvesti tehnike relaksacije. Slikanje, modelovanje u glini, meditacija i druge metode opuštanja celokupnog organizma, ukoliko je moguće u prirodi, nedvosmisleno se pozitivno odražavaju na snižavanje napetosti, poboljšavanje raspoloženja i veće uravnoteženosti čitave ličnosti.

U predavanju će lični razvoj biti sagledan iz ugla analitičke psihologije i psihoterapije. Proces individualizacije, po teoriji K.G. Junga, traje čitavog života i zahteva kontinuirani rad osobe. Kako bi se približila sebi kakva zaista jeste. Autor pored teorijskog razmatranja teme ličnog razvoja, navodi i primere iz svoje kliničke prakse. Tehnike ličnog razvoja, zasnovane na metodi aktivne imaginacije, mogu značajno doprineti podizanju kvalitetu života, wellbeing-u i razvoju celokupne ličnosti. Tehnike taj čia, meditacije, korišćenje različitih kreativnih načina izražavanja (crtanje mandala, modelovanje u glini, pravljenje kolaža) – ukoliko je moguće (uz sprovođenje u prirodi) diskutuju se veoma podrobno kako bi slušaoci stekli što preciznije informacije o njihovoj mogućoj primeni u svom radu i zarad ličnog razvoja.

Kurs KE Tehnike relaksacije i lični razvoj u programima medicinskog velnesa (case study forest SPA) namenjen je lekarima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, wellness terapeutima u banjama i rehabilitacionim centrima.

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1292/16 i slušaocima donosi 3 boda.
Kotizacija: 1.000,00 dinara (đacima i studentima škola za negu lepote odobrava se popust od 50 %).
Prijavite se na vreme, broj polaznika kursa je ograničen.

Uplata na žiro račun broj 355-1083871-52, Ecodesign studio group d.o.o. Dunavski kej 23/11, Beograd
Dodatna obaveštenja: + 381 11 3284 149, sajam@saloninfo.org

Predavači:

Predavači