kurs kontinuirane edukacije

Kurs kontinuirane edukacije na 34. Sajmu kozmetike

kurs kontinuirane edukacije

propisivanje prirode i mentalno blagostanje studije slucajeva

kurs kontinuirane edukacije predavaci Kurs KE: Propisivanje prirode i mentalno blagostanje – studije slučajeva, namenjen je lekarima, fzioterapeutima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, wellness terapeutima u banjama i rehabilitacionim centrima.

Kotizacija: 1.000,00 dinara (10 evra) đacima i studentima škola za negu lepote odobrava se popust od 50 %.

Prijavite se na vreme, broj polaznika kursa je ograničen.

Uplata na žiro račun broj
325-9500600020095-02
Eco Design Studio group doo, Dunavski kej 23/11, Beograd

Dodatna obaveštenja:
+ 381 11 3284 149, [email protected]

 

kurs kontinuirane edukacije raspored predavanja 34 sajam kozmetike

Preuzmite program Kursa kontinuirane edukacije klikom na ovaj link »

U poslednje vreme sve je više dokaza o uticaju boravka u prirodi, šumi i urbanim parkovima na opšte zdravlje i blagostanje ljudi. Život u regionima sa više zelenila svakako vodi većoj fzičkoj aktivnosti. Zelenilo u životnom okruženju prevenira ili ublažava stres, anksioznost i depresiju i kod odraslih i kod dece. Zelenilo u životnom okruženju doprinosi socijalnoj koheziji i kolektivnoj efkasnosti. Boravak u zelenilu ublažava simptome sve češćeg oboljenja dece poznatog kao nedostatak pažnje ili
hiperaktivnost.

Brojni naučni dokazi nesumnjivo su pokazali dobrobit za zdravlje tokom boravka u prirodi. Kao posledica ovih saznanja razvijeni su brojni metodi prepisivanja prirode od strane ordinirajućih lekara u cilju prevencije bolesti ili poboljšanja znakova i simptoma bolesti. Preko 100 primera propisivanja prirode registrovano je u stručnoj
literaturi.

Posebno mesto u oblasti nauke o sreći, opštem blagostanju u javno zdravstvenim programima i programima medicinskog velnesa i zdravstvenog turizma zauzimaju programi šumske medicine i šumskog velnesa. Propisivanje prirode, Rx nature je jedan od top trendova u velnes i SPA industriji za 2019. godinu predložen od strane Global SPA samita.

Kurs koji će se održati na Sajmu kozmetike ima za cilj da polaznike upozna sa odabranim slučajevima propisivanja prirode i uticajem propisivanja prirode na mentalno blagostanje korisnika.