NSP grupne obuke u oktobru 2013.

NSP grupne obuke u oktobru 2013

Beograd:

  • 22.10 Basic gel
  • 24.10 Usavršavanje gel tehnike
  • 26.10 Salon mix gel
  • 28.10 Basic akril
  • 31.10 Usavršavanjeakriltehnike

Edukator: Dijana Vasović


Novi Sad:

  • 24.10 One stroke, I nivo
  • 25.10 Usavršavanje gel tehnike

Edukator: Ilinka Ika Živanović


Niš:

  • 20.10 Salon mix gel

Edukator: Igor Jović


Kontakttelefon: 064 658 44 87