NSP gupne obuke u avgustu 2014.

NSP gupne obuke u avgustu 2014.

Beograd

  • 04.i 05.08. prebacivanje tehnike ( gel – akril )
  • 11.-14.08. basic gel
  • 13. i 14.08 usavršavanje gel tehnike
  • 15.08. 3D nail art akril
  • 16.08. salon mix gel

Edukator: Dijana Vasović


Zrenjanin

  • 08.08. salon mix gel

Edukator: Dijana Vasović

Sve informacije o obukama možete dobiti na broj 064 658 44 87