Seminar na kongresu kozmetike Dodir Pariza

Seminar na 30. Sajmu kozmetike

Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes, osnovano je 2006. Član je Evropske asocijacije za kvantnu medicinu. U okviru udruženja formiran je centar za edukaciju, Accademia integrativa koji od 2008. organizuje kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti alternativne medicine. Svi programi se sprovode po naučno potvrđenim metodologijama. Programi su akreditovani od Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. omogućio je legalnu primenu mnogih metoda i postupaka tradicionalne/alternativne medicine u svrhu dijagnostikovanja i terapije. Znanja i veštine iz ove oblasti mogu i, pre svega, treba da se koriste za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing). Zato postupci zasnovani na tradicionalnom načinu očuvanja zdravlja i obogaćeni savremenim naučnim dostignućima izazivaju interesovanje praktičara u wellness i SPA centrima, kozmetičkim salonima, itd. Unazad deset godina dva centra: Accademia integrativa, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju i Institut ALFIEGA, Centar za neformalno obrazovanje odraslih razvijaju programe edukacije u polju alternativne medicine. Namenjeni su zdravstvenim radnicima.Svi programi edukacije se odvijaju u okviru alfiego koncepta, zaštićenog u Zavodu za intelektualnu svojinu. Alfiego koncept se zasniva na sveukupnom, interaktivnom holizmu, samoevoluciji i salutogenezi (očuvanju i razvijanju polja zdravlja). Primena dostignuća alternativne medicine i alternativnih postupaka zahteva dobru obučenost, visok profesionalizam, poštovanje etičkog kodeksa i kodeksa kompetencije.

Seminar: Kvantno-informaciona biorevitalizacija u kozmetologiji i kozmeticije prilika da se slušaoci upoznaju sa alternativnim pristupima u okviru beauty i antiage programa koji se mogu primenjivati nezavisno ili kao komplementarni-dopunski postupci klasičnim tretmanima. Kroz program seminara vodiće vas brojni eksperti, a biće obrađene aktuelne teme. Stručnjaci kineske tradicionalne medicine, homeopatije, fitoterapije,aromaterapije, apiterapije, kvantne medicine ukazaće na mogućnost primene svih ovih metoda u kozmetologiji i kozmetici.

Seminar je akreditovan za zdravstvene radnike: biohemičare, lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Broj bodova za slušaoce: 4.

 

Predavači na seminaru na 30. sajmu kozmetike

Program seminara na 30. sajmu kozmetike

Preuzmite program seminara na 30. Sajmu kozmetike klikom na ovaj link