Fizikalne procedure u kozmetologiji – Foto energija

Foto energija

Postoji trend da se foto energija sve više koristi u medicini, pa i u kozmetologiji. U najkraćem treba reći da, svetlost (vidljivu i nevidljivu) čine elektromagnetni talasi koji imaju talasnu dužinu, amplitudu, fazu, i frekvencu. Takođe treba znati da pri dolasku do naše kože, sudbina elektromagnetnih talasa može biti trostruka. Jedan deo se reflektuje (odbija) od površine. Zavisno od količine loja i nekih drugih faktora. Najveći deo svetlosti ulazi u slojeve kože, gde se u ćelijama događaju različite biohemiske reakcije (stvaranje pigmenta na primer). Treći, manji deo svetlosnih zračenja prolazi kroz kožu i dopire do dubljih slojeva.

UV (ultravioletna) svetlost

Ona je nevidljiva za oko i ima 3 vrste talasa: UV A talasne dužine 315-400 nm (nano metara). UVB od 280-315 nm i UVC od 100-280 nm. Najveći prirodni izvor UV talasa je Sunce. Veštački mogu biti u živinim lampama i solarijumima. Od davnina pa do danas, vode se diskusije o korisnosti UV zračenja na kožu i ljudski organizam. Kako među zdravstvenim radnicima, tako i onima koji se profesionalno ne bave medicinom. Sunce je neophodno za život svih živih bića na Zemlji. Tamo gde ga nema dovoljno (severni i južni pol) život je značajno reduciran. Nasuprot polutaru gde živi svet buja. Za razvoj mladog bića sunčevi zraci su neophodni zbog stvaranja vitamina D i razvoja kostiju. Da li je sunčanje štetno? Jeste. Kada? Kada se neadekvatno i preterano koristi. Neophodno je postepeno se izlagati suncu. Počev od aprila. Ili u toku dana kada tek izađe. Sa sunčanjem ne treba preterivati. Sledeći primer je rečit. Voda je neophodna našem organizmu. Bez vode se ne može duže od 70 dana. Ali ako se glava uroni u vodu duže od samo 7 minuta, ona se gubi, pod uslovom da nije snabdevena maskom. Time se odgovorilo pravom merom pristalicama i protivnicima sunčanja.

1. UV zraci -solarijumi

U medicini (dermatologiji) koristi se P-UVA terapija. Šta znači ono P ispred UVA. To se označava da je u pitanju foto senzibilizator P=psolaren (jedan od foto senzibilizatora). Foto senzibilizatori imaju zadatak da pojačaju dejstvo UV talasa. U kozmetologiji se najviše koriste talasi dužine 180-390 nm. Princip dejsta UV zraka zavisi prvenstveno od talasne dužine. UVA nisu mnogo aktivni. UVB su efektniji stvarajući eritem (crvenilo) hiperpigmentaciju. Dejstvo je direktno proporcionalno vremenu dejstva, a obrnuto proporcionalno rastojanju od izvora UV zraka.

U praksi postoji više tipova solarijuma (za celo telo, za noge, itd). Ne bi mnogo govorili o radu sa ovim uređajima, obzirom da proizvođač daje detaljna uputstva. Samo će biti naglašeno o merama opreza. Pre izalaganja u solarijumu treba odrediti minimalnu eritemsku dozu. Od nje se počinje izlaganje u solarijumu. Indikacije za UV tretman. Indikacije za UV tretman su mnogstruke:

  • pojačava otport kože i celog organizma,
  • poboljšava cirkulaciju,
  • dovodi do poboljšanja funkcije lojnih žljezda,

Kontraindikacije za izlaganje UV zracima su male. Kod teških obolenja, gde ne dolazi u obzir bilo kakav kozmetski tretman.

2. Infra Crvena zraci (IR)

Oni imaju prvenstveno toplotni efekat. Mogu biti kratki od 750-1500 nm. koji prodiru 1 do 10 mm. Dugi od 1500-13.000 a prodornost je oko 1mm. Postoje svetleći i nesvetleći izvori. Svetleći emituju kratke Infracrvene talase koji prodiru dublje. Najčešće korišćen model je Solux lampa. Na lampi se postavljaju filtri. Crveni eliminišu kraće vidljive. Plavi filtri eliminišu žute, crvene. Lampe mogu biti stonog tipa sa 150-300 Wati, a za veće površine stativne lampe od 500-1000 W. U praksi se sve više koriste uređaji sa kombinacijom infracrvenog i ultraljubičastog zračenja. Novije generacije uređaja posebno u dermatologiji, koriste kombinaciju zraka i vode (svetlosne kupke). Izvođenje: IR. Lampe se uključuje 10 minuta pre početka tretmana.

Lampa mora da deluje pod pravim uglom. Topla ulja se nanose preko maski od gaze. Lampa se udaljuje 50-70 cm. Tretman traje 15-20 minuta. Indikacije i kontraindikacije su slične onima kod toplotnih tretmana.

3. Polarizovana svetlost-Bioptron lampa

Bioptron lampa proizvodi polihromatsku, žutu svetlost talasne dužine 400 – 2000 nm. Ovi zraci su delom vidljivi i delom infracrvenog zračenja. Polarizovana svetlost prodire u telo 1-2cm. Ona deluje na ćelisku membranu u koži. Time se podstiče normalna razmena materija izmedju spoljašnje sredine i ćelija preko intercelularne tečnosti. Time se podstiče i cirkulacija u kapilarima. Lampa se drži 5-15 cm od kože. Kada se koristi lampa moraju se zaštiti oči. Dejstvo traje 2-4 minuta. Najbolji rezultati se postižu u seansama od 10 dana. On se može obnoviti posle pauze od 10 dana.

Indikacije za koriščenje polarizovane svetlosti su vrlo široke. Za zdravu kožu, kod svih tipova kože; kod onih koji imaju akne. Skoro da i nema kontraindikacija za Bioptron lampu.

4. Bio Beam terapija

To je poseban oblik svetlosne terapije. Zraci su 660 nm talasne dužine. Snaga je 15-18 mV.a frekvencija je 100 Hz. Način primene, indikacije i kontraindikacije su skoro iste kao kod bioptron lampe.

5. Laser zraci

Obzirom da su ovi zraci najmlađi kao terapijsko sredstvo u medicini, dermatologiji i kozmetologiji, o njima će biti nešto više reči. Naziv laser je skraćenica od početnih slova Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Na srpskom jeziku to bi značilo: umnožena i stimulisana svetlosna radijacija. Zahvaljujući Ajnštajnovim postavkama Šavlov i Taun su postavili, a Prokorov i Bazov su 1950 konstruisali laser. Naiman ga je prvi praktično primenio 1960 g. U najkraćem rečeno princip je sledeći: atomi izvesnih materija (rubin na primer) imaju osobinu da se njihovi elektroni pri kruženju oko atomskog jezgra mogu da popnu na višu putanju, dalju od jezgra. Ali on je tu nestabilan, i novi talas ga izbacuje iz jezgra. Ali on se sada kreće zajedno sa talasom koji ga je izbacio. Oni imaju istu talasnu dužinu, istu frekvencu i amplitudu, a nalaze se u istoj fazi. Ubrzo u laserskom mediju stvara se ogroman broj talasa potpuno identičnih osobina. To je koherentna svetlost.

Kako je to tehnički ostvareno?

Rubin se izloži dejstvu svetlosnog izvora. U njemu se stvara laserska svetlost koja se odbija od dielektričnih ogledala A1 i A2. Kada se nakupi dovoljna količina koherentne svetlosti ona prolazi kroz ogledala. Iza dielektričnog ogledala postavi se metal koji ih vraća u rubin. A onaj zrak koji izađe kroz ogledalo, propušta se kroz sistem sočiva i kao laserski zrak visoke gustine talasa izlazi u spoljašnju sredinu. Laserski zrak je sposoban da na jednoj pločici uništi pojedini leukocit, ili da na mesecu pogodi tačku prečnika 2 mm. Postoji više vrsta lasera (CO 2, Argon, helijum). To su gasoviti. Postoje i čvrsti-rubin ili tečni-rodamin. Prema snazi, efektima i upotrebi mogu se razlikovati dve grupe lasera. Oni jake snage, uglavnom se koriste u hirurgiji

kao ekstra precizni skalpel. Oni male snage, imaju drugojačiji efekat i koriste se u fizikalnoj medicini. Oni spadaju u grupu LLLT lasera (Low Level Laser Terapie). Pri radu sa biolaserima moraju se uzeti u obzir neki parametri: korisna energija – mili Džul korisna snaga – mili Wat u jedinici vremena mili Sekunda. Postoji i režim rada: kontinuirani i impulsni. Kombinacija svih ovih parametara koji se mogu pratiti i menjati na displeju, pruža terapeutu ogromne mogućnosti za formiranje tretmana za svaku klijentkinju individualno.

To je olakšano postojanjem sondi sa različitim parametrima:

  • sonda sa 637 nm sa 60 mW
  • sonda sa 780 nm sa 35 mW
  • sonda sa 902 nm sa 60 mW

Indikacije za bio laser tretman su vrlo široke. Da spomenemo nešto što nema direktne veze sa kozmetologijom. Bio laser ima efektivna dejstva na povećano stvaranje spermatozoida, brojem spermatozoida i povećanju sposobnosti za erekciju. U kozmetologiji LLLT laseri imaju široku primenu. Počev od svih oblika akni, pa do svih poremećaja u metabolizmu kože.

Kontra indikacije za biolaser su skoro minimalne. Dobar terapeut u delikatnim slučajevima smanjuje doze, snagu, vreme itd. Treba voditi računa da laser zrak ne sme biti upravljen u oči ni pacijenta, ni terapeuta.

  • Autor: Akademik prof. dr Ivan Knajtner
  • Knjiga: Kozmetika
  • Kontakt tel.: 011/31 95 168, 063/23 94 11