Kozmetologija u praksi

1. Profesionalni lik, ponašanje i sadržaj rada kozmetičarke/ra

Na prvom mestu treba da ima naklonosti i ljubavi za svoj poziv, a ne da ga radi, jer nema nešto drugo. Ličnost mora da bude stabilna i puna vere u sebe. Da uveri svoju klijentkinju u svrsishodnost kozmetskog tretmana. Mora biti i dobar i sugestivan psiholog. Takođe je važno da kozmetičarka bude mirna i stabilna ličnost i da poseduje psihoterapeutske sposobnosti. U praksi često se dešava da u salon dođe osoba koja ima više problematičnu psihu, nego kožu.

Sadržaj rada treba stalno poboljšavati i usavršavati zavisno od sopstvenih mogućnosti. Na ovom mestu treba skrenuti pažnju na važnu činjenicu: oblačenje kozmetičarke. Kod nas, preneto iz velike zemlje ,,preko bare,, običaj je da se svugde ide u farmericama, zbog navodne udobnosti. Negde se i upozorava da se ne može ući u crkvu u šorcevima i farmerkama. Ni u salonu se ne bi trebalo neadekvatno oblačiti.

2. Kozmetski salon

Za razliku od bogatih i razvijenih zemalja, kod nas je mali broj salona koji su građeni za tu namenu. Obično se radi o manjoj ili većoj adaptaciji. Pri otvaranju sopstvenog salona treba voditi računa o nekoliko važnih činjenica.

Lokacija je poželjna blizu nekih poznatih orijentira. Na primer u blizini hotela Jugoslavija na Novom Beogradu, kako bi klijentkinja lako našla salon. Poželjno je da u blizini salona bude parking prostor sa uvek (ili skoro uvek) slobodnim mestima. Terazije, centar Beograda je iz tih razloga nepodesno mesto. Tu nikad niko ne može da parkira, a da ne oseti gorko ,,zadovoljstvo,, da njegov auto bude auto muva. Po pitanju spratova, najidealniji je parter, a penjanje na više nije poželjno. Sama unutrašnjost mora da bude ne samo funkcionalna nego i maštovita. Ne treba zaboraviti da je salon hram vere koja se zove kozmetologija. Uređenje prostorija zavisi od sadržaja rada. Vrlo je važan enterijer prijemnog punkta (čekaonica). Na zidu lepo stoje bar dve umetničke slike. Ili ako Vam je baka ili mama ostavila Vilerove goblene. Egzotične biljke su skoro neophodne kao araukarija, šeflera, fikus, Bendžamin i sl. Ko je više naklonjen nacionalizmu može postaviti mladu Pančićevu omoriku, ili srebrnastu jelku sa Tare. Akvarijum je obavezan, sa malim i velikim ribicama. Vodeći računa da se izbor ne napravi tako da ove druge pojedu prve. Što se na planeti redovno dešava van akvarijuma. Sve u svemu enterijer salona treba da bude takav da klijentkinja misli da se nalazi u Majamiju-Kalifornija.

3. Oprema za rad i aparatura

To odlučuje vlasnica salona prema sklonostima, stručnoj osposobljenosti kao i dubini džepa.

4. Dokumentacija

Otvaranje kartona je neophodno. Pogotovu u slučaju nekog incidenta (ne daj Bože). Broj fiksnog i mobilnog (naročito) telefona je dragoceno. Povremeno treba proveravati da li su brojevi telefona ostali isti. Zašto? Jer mladi, i stari gube telefone (odlazi i kartica). Prvi iz zaljubljenosti, a drugi iz izlapelosti. Nekada se ukazuje potreba da se tretman otkaže. Naša elektrodistribucija planski isključuje struju. Mnogo više neplanski. Kada nema struje, nema ni tretmana. Bilo bi romantično da se tretman odvija uz sveće. Ali ni jedan od aparata ne radi ručno. Telefon pomaže da Vaša klijentkinja ne vodi ljubav sa Vašim vratima.

5. Marketing

Najbolji marketing je dobar i uspešan rad. Sav drugi treba da bude samo informacija gde se salon nalazi i šta radi.

Dobar reklamni agent je onaj koji uspe da kinezu proda lampion, eskimu zamrzivač (ili bar frižider) a crncu radijator. Kao ideja se daje i mogućnost da Vam neka komunikativna osoba (penzionerka) dovodi klijentkinje uz odgovarajuću nadoknadu. Isto može da posluži angažovanje nekog od dermatologa kao konsultanta na 7 dana ili duže (zavisno od broja klijenata). Time se podiže renome salona, a istovremeno nekada zaista je potreban savet ovakvog specijaliste. Treba reći da je dobar marketing (da nema nazadovoljnih klijentkinja) vrlo važan. Ako se više troši (kirija, struja, voda, porez, materijal itd.) nego što se zaradi, salon se gasi. To važi uostalom za sve firmice i firme na kugli zemaljskoj.

6. Prijem i priprema pacijenata

Prijem klijentkinja mora da bude na još većem nivou nego što je oprema salona. Ljubaznost bar ništa ne košta. Nekada to nije tako lako. Mora se biti vedar i nasmejan i kada Vam je dete bolesno. Ili ste otkrili da Vaš suprug ima parabračne odnose sa svojom sekretaricom ili Vašom koleginicom (ne zna se šta je gore). Znači uz smešak i vedrinu dočekuje se klijentkinja, po sistemu ,,Samo smo na Vas čekali,,. Ovo je malo potrebne šale, za ove prostore i vreme, ali zaista prvi prijem treba da bude bar sa više poklonjenog vremena. Već dalji dolasci u salon se mogu prilagoditi frekvenci njenog dolaska u salon. Kada se klijentkinja i kozmetičarka postave u udoban položaj, počinje se sa pregledom kože. Pregleda se kozmetskom lupom (savršeniji uređaj je ,,skin monitoring,,). To je metoda koja je otkrivena i usavršena na ovim prostorima (I.Knajtner). U specijalnu digitalnu kameru se ugrađuje sonda, koja postoji slično kao kod kateterizacija srca. Na monitoru dlaka ima dužinu oko 80cm, kao pod mikroskopom. I pacijent i lekar mogu da vide promene koje se ne vide golim okom. Kao kad se uzme isečak pa se stavi pod mikroskop. Ta slika se onda prenosi na kompjuter, koji može da uveće za još stotinu puta. Na kompjuteru se mogu analizirati i odnosi boja, koji su nekad značajni za postavljanje dijagnoze. Nažalost, i ako su uložena znatna finansiska sredstva, projekat je propao, jer poliklinika nije opstala iz sasvim drugih razloga. Uostalom, tvorcu Skin monitoringa, ostaje za utehu da i Nikola Tesla nije mogao svoje zamisli da ostvari ovde, nego je išao preko bare.

Kada se detaljno pregleda koža, započinje se sa čišćenjem kože. Postoje 2 metode čišćenje: ručno i sa frimatorom. Cilj čišćenja je uklanjanje ruža i šminke. Preparati za čišćenje mogu biti : neemulzije – u ovu grupu ulaze masti i ulja. Iz ove grupe se koriste za skidanje pozorišne i televizijske šminke. Ulja kao sredstva za skidanje šminke imaju nedostatke pa se napuštaju. Emulzioni preparati. Emulzije mogu biti voda u ulju (V/U) ili ulje u vodi (U/V).

Sistem U/V emulzija sadrže visok procenat vode na račun masnih komponenti. Tečni oblik ove emulzije se popularno zove kozmetičko mleko. Ovaj preparat poseduje sve potrebne karakteristike: dobro se nanosi na kožu, čisti kožu, i ne menja pH kože. Treba spomenuti da za čišćenje mogu se koristiti kiseli kremovi za čišćene lica gde se očekuje promena pH. Antiseptični kremovi koji se koriste za čišćenje kože, služe i za antibakterisko dejstvo. Za razliku od emulzija postoje i alkoholno-vodeni rastvori. Oni sadrže manju količinu keratolitika (substance koje podstiču ljuštenje kože). Izbor preparata vrši kozmetičarka prema stanju kože klijentkinje. Čišćenje treba da bude takvo da ne dođe do iritacije. Kada se koža pregleda pre i posle čišćenja donosi se presudna odluka, slična onoj koju je doneo Hanibal. Čuveni Kartaginski vojskovođa kada je prelazio reku Rubikon sa rečima ,, Alea i akta es,, (kockaje bačena). Određivanjem tipa kože doneta je odluka o

budućem tretmanu. Ako nije prava klijentkinja je izgubljena bar za tu kozmetičarku. Pri određivanju tipa kože treba uzeti u obzir sledeće: starost (senescenciju), stepen pigmentacije, vlažnost, masnoću, stepen elastičnosti, postojanje bora i nekih patoloških promena, proširenja kapilara, postojanje mladeža i sl. Helena Rubinštajn, velikan kozmetologije, početkom dvadesetog veka uvela je prvu podelu kože prema tipovima: normalna, kombinovana, suva i osetljiva. Ova podela, onda prihvatljiva, kasnije se pokazala sa nekim manjkavostima. Gledano očima laika, na Zemlji postoji četiri boje kože, zapravo rase. Ali dermatološka proučavanja su pokazala da postoje čak 17 varijanti!! Doktorka Lesli Boman iz Majamija je predložila da se pri proceni tipa kože koristi nekoliko faktora: masnoća, suvoća, pigmentacija, i stepen opuštenosti. Korišćenjem 4 parametra, stvorena je kombinacija za 16 tipova kože. Dr. Boman je i sačinila test koji kada se obavi, daje dobar uvid u tip kože. Mada je to subjektivna procena ali ranije opisani skin monitoring neuporedivo bolje daje procenu tipa kože.

  • Autor: Akademik prof. dr Ivan Knajtner
  • Knjiga: Kozmetika
  • Kontakt tel.: 011/31 95 168, 063/23 94 11