Fizikalne procedure u kozmetologiji – Mehanička energija

U principu može se razmatrati manuelni tretman (masaža), vibracije, vakum terapija i ultrazvuk.

1. Manuelni tretman

Princip: masaža treba da stimuliše cirkulaciju, razmenu materije i popravlja insuficijenciju pojedinih organela u koži.

Izvođenje: ovde imamo nekoliko postupaka: glađenje (effleurage-čita se efleraža).Termini su uzeti iz francuskog jezika, obzirom da je Francuska kolevka kozmetologije. Gnječenje (petrissage) i lupkanje (tapote-ment). Pri masaži mora se voditi računa o pravilnom položaju klijenta, o opuštenom položaju terapeuta. Takođe treba menjati ritam masaže. Za uspeh manuelne masaže je važan i izbor masažne kreme. Ona mora da se lako nanosi na kožu. Da ima visok klizajući efekat. U principu bi trebalo da ima prvenstveno površinski efekat. Na datim šemama ukazano je na pravce izvođenje masaže.

Indikacije za manuelni tretman su vrlo široke:

  • duboko čišćenje normalne kože;
  • za suvu kožu radi dublje stimulacije i regeneracije;
  • za osetljivu kožu kojoj je potrebna stabilizacija pH;

Kontraindikacija skoro i nema. Samo neka iritativna stanja i zapalenja kod kojih postoji opasnost pogoršanja. U to se ubrajaju i teže bolesti srca, bubrega klijentkinje.

2.Vibracije

Princip delovanja je skoro identičan kao kod manuelnog tretmana. Vibracije se proizvode aparaturama, koje najčešće imaju 2 brzine. U novijim generacijama vibratora-frimatora ugrađeni su i izvori infracrvene svetlosti. Pri izvođenju vibracionog tretmana treba se držati nekih pravaca.

Kontraindikacije za vibracionu masažu su:

  • zapaljenjska stanja koja zahtevaju intervenciju dermatologa;
  • jako prošireni kapilari i akutni sinusitis (grip).

3. Vakum terapija

Princip rada: vakum terapija se zasniva na razlici pritiska između slojeva kože. Ona podstiče skoro sve metaboličke procese u svim slojevima kože, ali prvenstveno se koristi za limfnu drenažu.

Izvođenje: Aparati za vakum drenažu su snabdeveni i sprejem kojim se može nanositi neki od losiona. Indikacije za vakum terapiju su vrlo široke, dok su kontraindikacije poremećaji mikrocirkulacije ili jako proširenje kapilara.

4. Ultrazvuk

Principi dejstva ultrazvuka idu u dva pravca:

Na prvom mestu je mikrocirkulacija. Koriste se oscilacije preko 17 KHz. Ultrazvučne oscilacije ne registruje naše uho. Ultrazvuk ima i termičko

dejstvo na tkiva. Oba ova svojstva deluju na tkiva izazivajući: fonoforetično (slično jontoforezi), simpatikolitično što izaziva vazodilataciju (širenje kapilara u koži), fibrolitično u pravcu smanjenja sklerotičnih procesa.

Izvođenje: Postoje aparati za ultrazvuk koji poseduju komande i ultrazvučnu sondu. Ona deluje preko različitih gel preparata.

Dejstvo se izvodi tako što se na region koji se tretira, nanese neki od gel substanci: hidratni gel, gel za regeneraciju, za piling, za eritem (izaziva blago crvenilo), gel sa kiseonikom, itd. Tretman traje 15-20 minuta. Može biti u okviru nekog drugog tretmana, ili samo ultrazvuk.

Indikacije za primenu ultrazvuka su vrlo slične onima kod vibracija. Kontraindikacije nisu široke. Klijentkinja ne bi trebalo da ima pejs meker ili neko teže internističko obolenje.

  • Autor: Akademik prof. dr Ivan Knajtner
  • Knjiga: Kozmetika
  • Kontakt tel.: 011/31 95 168, 063/23 94 11