Fizikalne procedure u kozmetologiji – Biohemiska energija

Ovo poglavlje treba da obuhvati sve one procedure u kozmetologiji, koji se tiču biohemiskih substanci nanetih na kožu sa ciljem da se popravi (ulepša) njen izgled.

Svakoga dana smo u prilici da uradimo nešto u tom pravcu. Da dođemo u dodir sa vodom i sapunom pri umivanju. Ovde će biti reči o:

  1. Sredstvima za dekoloraciju,
  2. AHA (Alfa Hydroxy Acid) – voćnim kiselinama,
  3. Biološkim pilinzima,
  4. Hemiskim pilinzima,
  5. Kozmetskim maskama i pakovanjima
  6. Lipozomi u kozmetici

1. Sredstva za dekoloraciju (izbeljivanje)

Pre nego se nešto kaže o tome,treba reći par reći o pigmentu i melanocitima, koji ga stvaraju. Melanin je jedina materija u našem organizmu koja potiče iz

dva klicina lista: ekto i endoderma. Pigment melanin se nalazi delom u epidermu i to samo u njegovom bazalnom sloju (kod crne rase je u svim slojevima epiderma). Drugi deo malanocita sadrži derm. Na jednom kv.cm. kože postoji oko 10 hiljada melanocita (kod bele rase). Sredstva za izbeljivanje mogu delovati u više pravaca. Jedna utiču na već stvorenu pigmentaciju. U tu svrhu se koristi hidrogen (vodonik peroksid) i neke druge substance. Druga grupa izbeljivača ima za cilj da smanji stvaranje melanina u melanocitima. To se postiže inhibiranjem (kočenjem) stvaranja tirozina, iz koga nastaje pigment. Poznata je substanca Hidrohinon, ali on deluje drugim mehanizmom.

Kao izbeljivači su još poznati vitamin C, Kodžik kiselina i dr. Zavisno od kozmetičke kuće, postoji čak 10 vrsta depigmentnih sredstava: White Lucency Recovery Night Cream, Lait Demaquiller Eclarissant, Cellular Anti Spot Brightebing Serum, Cellular Anti Spot Cream, Clarte Extreme Lotion, Age Spot and Pigment Lightening Gel, Essential-C Daily Renewal Complex, Correcteur Anti-Taches, Instant Lumiere Serum, i Instant Lumiere Creme. Uz hemiski piling i mikrodermoabraziju, može se pomenuti i terapisko delovanje Neo YAG lasera (Neodimijum Itrijum Aluminijum Granat).

2. A.H.A. (Alpha Hydroxy Acid)

To su voćne kiseline koje se nalaze široko u prirodi. Delom se stvaraju u toku glikolize, kao deo Krebsovog ciklusa. Voćne kiseline se nalaze u namirnicama biljnog i životinjskog porekla: u kozmetskim preparatima. Kao AHA koriste se: glikolna, limunska, jabučna, itd. Dejstvo voćnih kiselina su višestruke: eksfolijacija (piling), hidratacija (unošenje vode), i antioksidacija. Trend je da se AHA sve više koriste u kozmetologiji.

3. Biološki piling

Pojedini enzimi hidrolizuju (rastvaraju) belančevine površnog sloja epiderma. Izvođenje je slično kao i kod nekih drugih procedura: očisti se koža i nanese biološki losion i blago utrlja. On deluje 3-5 minuta, a zatim se nanosi maska koja ostaje 15-20 minuta. Kada se maska skine lice se očisti antiseptičnim rastvorom.

4. Hemijski piling

se zasniva na keratolitičnom dejstvu (ljuštenje). Za razliku od biološkog pilinga, hemiski piling ima progresivni efekat (dužim trajanjem je efekat jači). Takođe dejstvo je uslovljeno koncentracijom. Kada se maska ukloni, nanosi se neka od hranljivih krema.

5. Kozmetske maske i pakovanja

Maske i pakovanja su kozmetske procedure za negu kože lica, vrata i dekoltea. Principi dejstva maski i pakovanja su: ubrzavaju cirkulaciju, rehidriraju kožu, deluju na pore, umiruju neželjene reakcije kože, dekolorišu (izbeljavaju), leče neke promene na koži i niz drugih procesa. Veliki broj substanci (prirodnih i veštačkih) se može koristiti kao maske i pakovanja. I svaki dan ih je sve više na tržištu. Uopšteno govoreći mogu biti maske za čišćenje, za piling, za umirenje, za revitralizaciju, za dekolorisanje itd. Prema poreklu, sve maske i pakovanja možemo podeliti na: maske od voća i povrća, od biljnih substrata, pčelinjih substanci (med, mleč, polen, propolis), od jaja, mlečnih proizvoda, od hormona (placenta) itd. Bilo bi pretenciozno davati savete za korišćenje ove ili one maske. Kao kada bi slikaru savetovali da koristi ovu ili onu boju. Kozmetičarka je umetnik u grani koja ima veliku estetsku dimenziju.

6. Lipozomi u kozmetici

Obzirom da su lipozomi materije, koje se sve više upotrebljavaju, biće nešto više reči o njima. Najprostije rečeno, to su dvovrsni lipidi (masti). U vodeno jezgro lipozoma ugrađuju se hidrofilne substance (koje se rastvaraju u vodi), a u lipofilnu membranu ulaze masti. Lipozomi mogu biti mali, veliki, jednoslojni i višeslojni. Polazna sirovina za sve lipozome je lecitin. Zbog mogućnosti da vežu vodene rastvore i i masne substance u isto vreme, sve se više koriste u kozmetologiji. Veliko preimućstvo im je da izvrše hidrataciju kože (unesu vodu u nju). Osim za unos vode, koriste se i za transport vitamina, hormona, minerala i mnogih materija, potrebnih koži, a koje koža često ne može sama da primi.

  • Autor: Akademik prof. dr Ivan Knajtner
  • Knjiga: Kozmetika
  • Kontakt tel.: 011/31 95 168, 063/23 94 11