Frizura – mala košarica

Kod ovog tipa frizure pojam košarica se koristi negdje za prednji dio frizure, a negdje za stražnji dio frizure. Mala košarica podrazumijeva nekoliko tipova frizura koju nose starije djevojčice i djevojke kojima je kosa dovoljno narasla da se mogu na potiljku napraviti dvije ili četiri uske pletenice, najčešće do 21 struku. Struka može biti jedan pramen kose ili jako tanka pletenica pletena u troje. Čeoni dio partije može se počešljati na nekoliko načina: glatko začešljan, košarica, voravica u pet struka, voravica u sedam struka, šiške. Na potiljku se mogu napraviti dvije pletenice ili četiri pletenice. Svaka od pletenica može se plesti kao cjelovita pletenica (sva kosa se podijeli na pramenove) ili se kosa jedne pletenice podijeli na dva tala (dvije kike). Svaka kika se dijeli na manji broj struka i potom se šiju iglom i koncem.

Korpica (selo Forkuševci)

Korpicu na potiljku, a voravicu na čeonom dijelu glave u Forkuševcima nose djeca.

Priprema kose

Kosa se dijeli na križ. Na potiljku se zatim dijeli na tri dijela, dva velika i jedan tanki pramen. Na čeonoj partiji se također dijeli na tri dijela.

Stražnji dio frizure

Košarica. Košarica se radi od dviju skala pletenih od velikog broja struka. Broj struka ovisi o količini kose, najčešće se kreće od 15 do 21, 23, 25. Smatra se da što su struke tanje ljepše su skale. Skale se pletu tehnikom košare. Na središnjem dijelu potiljka izdvojen je tanki pramen kose od kojega se isplete pletenica u troje, potpljetica. Prednji dio frizure Voravica u pet struka i napust. Čeona partija dijeli se na tri dijela. Na tjemenu se izdvoji sa svake strane dio kose za pletenice u troje. Srednji dio slobodne kose je napust, a naprijed je dio kose za voravicu. Dio kose za voravicu dijeli se na pet struka i plete jednom od tehnika voravice, a pred kraj u troje. Kada je voravica gotova, isplete se zajedno s napustom i pletenicom s tjemena u troje. Tako smo dobili po jednu pletenicu u troje sa svake strane glave.

Slaganje frizure

Pletenice s čeone partije i potpljetica pletu se u troje. Dobivena pletenica se uvija kružno u ćok. Na potiljku skale se križaju i učvrste kod uha.

Kićenje

Preko glave stavlja se biser, a košarica se kiti sezonskim cvijećem. Također se može staviti i mali dukat.

Mala kosarica 1

1. Kosa se dijeli u križ;
2. na potiljku se izdvoji tanki pramen;
3. ispletu se dvije široke pletenice tehnikom košare i jedna tanka u troje,
4. na čeonoj partiji se isplete pletenica u troje,

Mala kosarica 2

5. a prednji dio podijeli na 5 struka;
6. isplete se voravica jednom od tehnika;
7. napust se začešlja kružno,
8. voravica i napust,

Mala kosarica 3

9. a preko njega se stavi pletenica s tjemena i plete u troje;
10. to isto se napravi na drugoj strani glave.
11. Pletenica s čeone parije i potpljetica
12. pletu se u troje;

Mala kosarica 4

13. a zatim oblikuju u ćok.
14. Skale se prekriže
15. i učvrste kod uha
16. za pletenice u troje;

Mala kosarica 5

17. skale se dodatno učvrste harnadlama.
18. Voravica od pet struka
19. Voravica i košarica
20. Košarica

Mala kosarica 6

21. Preko glave je biser, a iznad ušiju cvijeće od papira
22. Voravica od 9 struka
23. Okićena voravica od 7 struka
24. Okićena voravica od 9 struka

  • Autor: Blanka Žakula
  • tel: + 385 032 331 341
  • e-mail: gatalinka@hi.t-com.hr
  • www.gatalinka.hr