Korekcija mimickih bora mezoterapijom

Usavršavanjem metoda mezomiorelaksacije lekari specijalisti su predložili alternativni metod korekcije mimičkih bora, namenjen prvenstveno pacijentima, kod kojih je primena injekcija botulin toksina kontraindikovana. Tokom 2003. godine, napravljeni su sintetički miorelaksanti peptidnog karaktera, koji su postali realna alternativa. Usavršavanjem metoda mezoterapijskog ubacivanja takvih preparata u cilju uklanjanja mimičkih bora, pojavio se još jedan pristup mezomiorelaksacija. Mehanizam dejstava peptidnog miorelaksanta dovodi do opuštanja mimičke muskulature lica i umanjenja stepena izraženosti mimičkih bora.

Karakteristike metode

korekcija mimickih bora mezoterapijomSredstva sa heksapeptidima koji se ubacuju mezoinjekcijom pokazuju niz pozitivnih dejstava. To se odnosi na aktivno učešće u procesima stvaranja kiselina, podržavanje transmembranskog prenošenja kiseonika. Ona ne narušavaju mikrocirkulaciju u koži, a time se smanjuje mogućnost rizika razvoja lokalnih otoka u tretiranoj zoni i poseduju izrazitu hidroskopnost (upijanjem vode), zbog čega dolazi do efekta dubinskog vlaženja kože. U poređenju sa preparatima botulintoksina, dejstva heksapeptida su blaža (mimika se ne blokira u potpunosti, ali se ipak oslabljuje) zbog čega ovaj metod ne narušava prirodnu mimiku. I na kraju, s tačke gledišta mogućih imunoloških poremećaja, sintetički metod dobijanja argirelina čini ga bezopasnim. Tretmani neuromezoterapije se preporučuju pacijentima sa hiperfunkcijom muskulature lica, u cilju lečenja, kao i prevencije. Osim toga, ovaj metod se uspešno primenjuje kod pacijenata sa hipertonusom mimične muskulature, kod ljudi mlađe dobi sa aktivnom mimikom i kod pacijenata sa izražajnim simptomima fotostarenja, suvom kožom.

Mezoterapeutski programi sa primenom peptidnog miorelaksanta

Jednokratne injekcije acetil heksapeptida-3 daju nestabilne reakcije tako da se preporučuje njihova primena u toku najmanje tri do osam ili devet tretmana. Broj tretmana u toku godine utvrđuje se individualno za svakog pacijenta i obično se programi ne izvode više od dva puta godišnje. Učestalost tretmana treba da iznosi jednom u 5-7 dana. Interval od pet dana se primenjuje kod izražajnih „geografskih“ reljefa kože, interval od deset dana se koristi kao preventivna metoda.

Procesi sprovođenja tretmana neuromezoterapije

Postoje različita procesa izvodjenja tretmana neuromezoterapije sa primenom acetil heksapeptida -3.
Proces 1: Primenjuje se 2 -10 ml preparata na jednu estetsku zonu (konture lica, vrat, dekolte) u toku jednog tretmana. Količina preparata se usklađuje sa izraženom simptomatikom.
Proces 2: Primena acetil heksapeptida-3 u kombinaciji sa klasičnim tetmanom mezoterapije. Klasični tretman mezoterapije kojim se koži vraća vlažnost i mekoća primenjuje se na zonama lica, vrata i dekoltea i obuhvata nekoliko etapa: deluje se na periferne krvne sudove, mikrocirkulaciju (uz dodatne injekcije u problematičnim tačkama). Argilerin se primenjuje u jednoj ili većem broju tehnika.
Proces 3: Tretman mezoterapije završava se uvođenjem acetil heksapeptida-3 u sastav kombinovanog koktela na osnovu baznog regeneranta. Acetil heksapeptid 3 je biosintetički polipeptid koji smanjuje dubinu bora, naročito oko očiju i na čelu. Povećava se nežnost i elastičnost, kao i čvrstina kože.Njegov učinak je sličan botulinskom toksinu, produžava mladalački izgled kože i umanjuje mimičke bore.