Masaža grudi

Sve etape razvoja ženskog organizma se neizbežno odražavaju na stanje mlečnih žlezda. Postavlja se pitanje da li masaža grudi može da pomogne pri rešavanju različitih problema koji se pojavljuju u toku raznih etapa razvoja grudi? Takođe, pitanje je šta jedan specijalista koji sprovodi jednu tako delikatnu i složenu proceduru mora da zna?

Sama pomisao na tretman „masaže grudi“ izaziva ili zaprepašćenje ili nevericu, ili u krajnjoj meri, izaziva pdsmešljiv komentar. To se ne dešava samo kod korisnika ovih usluga, već i kod profesionalaca koji rade u oblasti estetske medicine. Ovakva situacija zaista može da izazove ogorčenost, budući da svake godine u celom svetu sve više žena oboljeva od zapaljenja mlečnih žlezda sa degenerativnim promenama i pojavama tumora. Takva situacija nije samo rezultat ekoloških i društvenih okolnosti, već i veoma niskog nivoa obaveštenosti i preventivih mera kada je o oblasti grudi, koja je dugo bila tabu tema, reč. Sve preventivne mere su se u najboljem slučaju svodile na negu i očvršćivanje bradavica pre perioda dojenja. Shodno tome je i rezultat koji imamo sasvim očekivan. U današnje vreme se situacija poboljšava, međutim pokazatelji ženskog zdravlja nisu pozitivniji. Najparadoksalnija činjenica jeste da živimo u vremenu kada se klijenti prepuštaju najzahtevnijim estetskim operacijama zarad lepote i u estetske svrhe, dok su prema tretmanu masaže grudi i dalje veoma predostrožni. To se objašnjava nedostatkom adekvatnih informacija o ozbiljnim masažnim tehnikama koje ispunjavaju čitav niz zadataka, koje se odlikuju komfornošću, bezopasnošću i efikasnošću za zdravlje samog pacijenta. Osim toga, nije dovoljno obučiti specijaliste tim efikasnim tretmanima, već je potrebno srušiti sterotipe među običnim ljudima i ubediti ih u delotvornost tih tretmana za njihovo zdravlje. Međutim, mora se priznati da raste interesovanje za negu oblasti grudi.

Iako se i dalje ta nega svodi na površinska kozmetička dejstva, kozmetolozi i maseri kod klijenata postepeno razvijaju svest o korisnosti tretmana masaže grudi za njihovo dobro.

CILJEVI I ZADACI

Masaža grudi predstavlja složen proces iz više komponenti zbog čega se praktično primenjuje kod svih grupa pacijenata. Ciljevi i zadaci mogu biti različiti, ali se uglavnom opredeljuju na osnovu stanja tkiva, starosnog doba i pratećih oboljenja. Mogu se definisati tri osnovna pravca korišćenja tehnika masaže grudi : estetski, preventivni i terapeutski, mada su oni tesno povezani jedan sa drugim. Estetski pravac obuhvata zadatke u vezi sa korigovanjem promenama nastalih starenjem, kao i postlaktacionom degeneracijom tkiva mlečnih žlezdi.

Stepen gubljenja tonusa i elastičnosti kože, čvrstine potkožnog tkiva i čvrstina mišićnih vlakana zavise od opšteg procesa starenja organizma, kao i pada nivoa hormona. Zbog toga se treba delovati na sve nivoe tkiva: od epiderma do najdubljih mišićnih slojeva. Osnovni cilj ovog poduhvata jeste obnavljanje tonusa mišića grudnog koša, naročito velikog grudnog mišića i lateralnih ivica grudne kosti. Osim obnavljanja unutrašnje strukture žlezdanog tkiva, kod estetskog pristupa se dobija očigledan pozitivan efekat poboljšanja spoljašnjeg izgleda mekih tkiva celog grudnog koša koji dobija zategnuti izgled. Estetski poduhvati ovakvog tipa se, po pravilu, sprovode kod pacijenata koji nemaju nikakvih poremećaja u radu mlečnih žlezdi.

Primena masaža grudi u preventivne svrhe osobeno je aktuelna kada je reč o trudnicama, ženama koje doje, kao i pacijentkinjama kod kojih se javlja poremećaj funkcije mlečne žlezde (pojava boli i zadebljanja na grudima u predmenstrualnom i menstrualnom periodu), kao i u periodu pre i posle menopauze. Zadaci preventivne masaže svode se na uspostavljanje mikrocirkulacije, stimulaciju procesa ponovne apsorpcije međućelijskih tečnosti i poboljšanja hemodinamike limfnog sistema. Time se smanjuje intersticijalni pritisak, opšti pritisak na tkiva mlečnih žlezdi, uspostavlja se razmena procesa materija u krvnim sudovima – međućelijski matriks – što se pozitivno ogleda u procesu ekstrakcije mlečnih ćelija i nestajanju otoka na žlezdama, kao i smanjenju fibroznih stanja.

Sprečavajući zastoj lokalnih razmena materija i stimulišući razmenu snižavamo verovatnoću upalnih i degenerativnih procesa u tkivima mlečnih žlezdi. Aktiviranjem provodljivosti sudova i nerava, stimuliše se uticaj na centralne i periferne ćelije neuro-imuno-endokrinog sistema, koje su u velikoj meri prisutne u tkivu mlečnih žlezdi. Veoma je značajan individualan pristup svakom pacijentu koji se podvrgava tretmanu nege mlečnih žlezdi. Tu spadaju žene koje imaju bilo kakve dijagnostikovane patološke promene u tkivu žlezda, traumatske, upalne ili displastične prirode. Kod takvih pacijentkinja pristup mora da bude strogo individualan i sa diferenciranim ciljevima. Tehnika masaža grudi se često kombinuje sa manuelnom masažom pršljenova, grudnog koša i ruku, čime se poboljšava protok materija, umanjuju mišićne kontrakcije i spazmi, kao i osećaj boli. Takav terapeutski pristup nege grudi sprovodi se u kliničkim uslovima pod nadzorom lekara i uz poštovanje svih mera bezbednog tretmana.

Ideja o kompleksnoj tehnici masaže oblasti grudi i mlečnih žlezda nije se slučajno pojavila. Postojalo je mnoštvo predispozicija za njenu pojavu. Pre svega, ozbiljna situacija kada je reč o zdravlju žena u celini, kao i česta oboljenja kada je reč o mlečnim žlezdama. Usled ubrzanog razvoja kozmetičkih i estetskih tretmana, poboljšao se odnos prema tretiranju svih oboljenja i deformacija koje su svojstvene odraslim ženama. Međutim, u svemu tome je najznačajniju ulogu odigralo lično praktično iskustvo lekara.Možemo navesti primer iz lične prakse jednog lekara. Lekaru se obratila pacijentkinja sa vidljivim postraumatskim promenama u mekom tkivu grudi koje su se ogledale u deformaciji žlezda, fibrozi koja je dovela do uvlačenja bradavica, sa konstantnim bolovima koji su se pogoršavali u toku noći. Patološke promene su se mogle nazvati i zapuštenima ili zastarelima, zbog toga što je prošlo dve godine od pojave promena do trenutka kada se pacijentkinja obratila lekaru. U tom trenutku su joj u klinici ponudili kao jedino rešenje hirurško otklanjanje ožiljaka. Prilikom opipavanja tkiva javljala se lokalna bol na čvrstim fibroznim tkivima mlečne žlezde i slaba pokretljivost tkiva. Tonus kože i potkožnog tkiva bio je u značajnoj meri narušen. Posle prva dva tretmana specijalne masaže grudi, pacijentkinja je primetila značajno smanjenje bolova u toku noći (reakcija je bila takva da je pacijentkinja prvi put za dve godine prespavala celu noć). Posle petog tretmana bol je sasvim iščezao i tkivo je postajalo mekše na doodir. Posle deset tretmana oblik žlezdi se povratio u pređašnje stanje, kao i tonus okolne kože, dok se položaj bradavica značajno uskladio. Potrebno je naglasiti da su ti rezultati zadivili i samog lekara, ali se kasnije pokazalo da nije reč o slučajnosti već o uobičajenom rezutatu takvih tretmana.

FIZIOLOŠKI PREDUSLOVI

Mlečna žlezda ima veoma složenu neurohormonalnu regulaciju, zbog čega se sve prirodne fiziološke etape u razvoju organizma kod žena neizbežno odražavaju na stanje žlezdanog tkiva i ćelija koje ga okružuju. Rani neonatalni period, trudnoća i period laktacije, predmenopauza i menopauza, predstavljaju suštinske preokrete u životu žena kada je reč o hormonima. U tim periodima dolazi do funkcionalnih i strukturnih promena u tkivima mlečnih žlezda. Od osobite važnosti je period trudnoće koji se odlikuje velikom osetljivošću. U tim trenucima života žene, žlezde bujaju, menja se struktura ćelija u okolini žlezda, pojačava se sekrecija tečnosti. Širi se mreža žlezdanih protoka, žlezdane ćelije se uvećavaju i dobijaju cilindričan oblik.

masaza grudi

Slika 1. Masaža grudi se sprovodi na svim nivoima tkiva: od epiderma do najdubljih mišićnih slojeva. Osnovni cilj ovog poduhvata – jeste poboljšanje tonusa mišića skeleta grudnog koša.

Sve to izaziva intenzivno ubrzanje mikrocirkulacije, procesa eksudacije i povećani hidrostatički pritisak u intersticijalnom tkivu. Prilikom pojave anomalija u razvoju žlezdi, pri traumama ili upalnim procesima, poremećaji u radu drenažnih sistema ili fiziološke predlaktacione promene mogu dovesti do otoka mlečnih žlezdi. Prepunjavanje intersticijalnog tkiva tečnošću u zastoju izaziva metaboličke poremećaje. Paralelno sa tim se javlja poremećaj otoka sekreta iz samih žlezdi zbog povišene lepljivosti i suženja protočnih sudova za izvođenje tečnosti. Narušava se lokalna homeostaza što se negativno odražava na rad zaštitnih sistema i pozitivno na stvaranje sredine za razvoj degenerativnih oboljenja mlečne žlezde. Time se može objasniti zbog čega se žene upravo u tom periodu susreću sa pojavom mastitisa. Kako se situacija dalje razvija? Upale neizostavno vode ka širenju grubog, fibroznog tkiva, poremećaju mikrocirkulacije, što pogoršava rad limfnog sistema.

Dolazi do patoloških promena: poremećaj sistema krvnih sudova vodi do hipoksije i intoksikacije tkiva produktima metabolizma što pogoršava fibroznu distrofiju i hronične upalne procese u žlezdama. Hronična upala, pak, podriva lokalni imunitet i stvara preduslove za neoplastične procese. Na taj način, posledice nepravilne nege grudi ili potpunog odsustva nege dovode do ozbiljnih procesa i kritičnih momenata u životu svake žene. Period menopauze takođe je veoma interesantan. Tada se snižavaju i usporavaju sve aktivnosti metaboličkih procesa u celom organizmu, uključujući i žlezde sa unutrašnjim lučenjem, dok mlečne žlezde takođe trpe velike promene. Stanje mlečnih žlezda, kao organa koji zavisi od hormona, u mnogome zavisi od nivoa estrogena, progesterona i hormona hipofize. Prilikom opadanja funkcije proizvodnje hormona polnih žlezda slabi njihov uticaj na periferne neuroimunoendokrine ćelije, javlja se homeostaza u mlečnim žlezdama. Žlezdani epitel postepeno se pretvara u masno tkivo. To se dešava usled usporavanja krvotoka, smanjene brzine regeneracije epitelnih tkiva i sintetičkih procesa u međućelijskom prostoru. Takve promene obuhvataju kako žlezdu, tako i ćelije koje je okružuju i mišićni skelet grudnog koša. Rezultati tih procesa su različiti: na makronivou – menja se tonus, čvrstina, reljef mekih tkiva; na mikronivou – slabi imunološki status, pojačavaju se displazije i povećava se rizik od razvoja oteklina. Opisani procesi su genetski uslovljeni i njih nije moguće izmeniti ili otkloniti, ali moguće je prilagoditi organizam na fiziološke promene, nadoknaditi funkcije koje su se ugasile i produžiti funkcionisanje različitih sistema organizma što je duže moguće.

KLINIČKI PREDUSLOVI

Niko ne treba da sumnja u neophodnost primene masaže u periodu rehabilitacije pacijenata koji su preživeli traume, nakon rekonstruktivnih i plastičnih operacija, naročito kada je reč o funkciji pokretljivosti. Oblast grudi i grudnog koša zahtevaju korektivne masaže u istoj meri kao i drugi organi. Nakon plastičnih operacija ne postižu se očekivani rezultati ukoliko tkivo pre toga nije pripremljeno za operaciju, ukoliko su pore atonične, ukoliko je došlo do zastoja i fibroza nakon upalnih procesa. Svaka hirurška intervencija je sama po sebi trauma za ljudski organizam i ona se odražava na svim nivoima: opštem, organskom, na tkivima, ćelijama i molekulima.

Prilikom posttraumatskog stresa, organizam počinje aktivno da koristi sve svoje resurse kako bi se oporavio. Usled raznih uzroka (zarazna oboljenja, astenija, hormonalni disbalans, depresija, hipertrofija masnog tkiva, pojava izraslina) brzina metaboličkih procesa u tkivu je snižena, procesi sinteze su oslabljeni ili izmenjeni što narušava prirodnu regeneraciju tkiva i usporava procese opšteg oporavka organizma. U tom slučaju je veoma značajna preventivna adaptacija organizma pre hirurške intervencije. Specifični tretmani masaža pred operaciju suštinski poboljšavaju i ubrzavaju metaboličke procese na lokalnom i opštem nivou i skraćuju period rehabilitacije organizma nakon hirurške operacije. Spoljašnji izgled tkiva grudi je za pacijente najznačajniji, ali ako to uključuje i plastičnu operaciju mlečne žlezde, pacijenti mogu da odustanu od operacije. Poremećaji koji se razvijaju u mlečnoj žlezdi i okružujućim tkivima prilikom traumatske povrede ili operativne intervencije mogu biti razne upale, intoksikacija tkiva produktima raspadanja, oksidativni stres ili poremećaji u radu lokalnih krvnih sudova. Sve to može da podstakne procese fibroze i distrofije u oblasti povrede.

Uz pomoć masaže se ponovo uspostavlja funkcija krvnih sudova, nervnog i limfnog sistema tako što se poboljšava razmena materija u mekim tkivima i izlučivanje produkata raspada i toksina, deoba i sazrevanje epitelnih ćelija. Poboljšava se sinteza međućelijskog matriksa i uspostavlja čvrstina i elastičnost mišićnih vlakana. Time se značajno skraćuje period oporavka, snižava se rizik od mogućih komplikacija i svodi se na minimum pojava fibroza na mestu postoperativnog ožiljka ili povrede, budući da je zahvaljujući masaži tkivo postalo meko i osetljivo. Posebni značaj u procesu masaže grudi i okolnih oblasti pridaje se udaljenosti mlečne žlezde od limfnih čvorova. Ponekad se, usled poremećaja protoka limfnih tečnosti, javljaju limfni edemi. Suština se svodi na činjenicu da ne treba masažom narušavati protok limfe budući da zadržavanje produkata razmene materija vodi do gialinoze i skleroze mikrosudova, tako da je intervencija lekara neophodna. Fibrozni poremećaji se šire na mišićno-fascijalni nivo i narušava se pokretljivost ekstremiteta. To ne predstavlja samo estetski problem, već smanjuje kvalitet života i pacijent pati od bolova. U takvim slučajevima, masaža predstavlja jedini efikasni vid korekcije nastalih poremećaja.

Što ranije započnemo sa masažom u rehabilitacionom periodu, oslanjajući se uglavnom na limfodrenažnu tehniku, to će biti manje patoloških poremećaja u budućnosti.

masaza grudi

Slika 2. Sprovođenje masaže pre operacije poboljšava proces metabolizma na lokalnom i globalnom nivou i skraćuje vreme rehabilitacije organizna posle hirurške intervencije

TEHNIKA MASAŽE

Tehnika masaže grudi proizašla je na temelju lekovite masaže tela i kozmetičke masaže lica, zbog čega je delom bliža maserima, a delom kozmetičarima. Reč je o masaži svih mekih tkiva grudnog koša, usled čega treba istovremeno delovati na sve sisteme komunikacije i regulacije fundamentalnih procesa životnih funkcija tkiva: na funkciju srčanih krvnih sudova, na limfni i nervni sistem. Najadekvatnije bi bilo takav vid masaže nazvati tehnikom masaže sa opredeljenim ciljem i poznavanjem mogućih posledica. U oblasti masaže, ta oblast je relativno nova i zasniva se na najrazličitijim sistemima tehnika masaža u zavisnosti od ličnog iskustva terapeuta i individualnog pristupa svakom pacijentu, vodeći računa o njegovom fizičkom i psihofizičkom stanju. Međutim, kao i u drugim oblastima nauke i ovde je potrebno uvesti pravila i principe. U procesu izvođenja masaže grudi važno je definisati osnovne etape u skladu sa njihovim značajem i rezultatima sprovođenja. Po pravilu, u prvoj etapi osnovni pristup se odnosi na pripremanje tkiva na pritisak koji predstoji. U ovoj etapi se preporučuju lagani dodiri po površini kože, pripremajući drenažni sistem i potkožno tkivo (magistralne limfne sudove, limfne čvorove, venski sistem, kao i okružujuće žlezdano tkivo) na masažu, ali bez direktnog uticaja na njih. Za vreme pripremne faze može se sprovesti dopunska dijagnostika stanja tkiva i sprovesti neurosenzorna adaptacija. Posle toga, prelazi se na aktivnije postupke, ali opet na nivou tkiva oko mlečne žlezde, ne tretirajući i dalje samu žlezdu. Druga etapa se može nazvati opštom adaptacijom svih mekih tkiva grudnog koša uključujući i mišićni skelet. Reč je o dubinskim, laganim pokretima ruku kojima se razgibava tkivo, pospešuje krvotok, detoksikacija i ravnoteža sintetičkih i regenerativnih procesa. Delikatnost ove zone zahteva vrlo pažljive pokrete u ovoj etapi koja predstavlja aktivnu pripremu. Treba naglasiti da u nekim slučajevima, u toku prvih tretmana ne treba masirati mlečnu žlezdu već se usredsrediti na okolno tkivo. U svakom slučaju će to dejstvo imati posredni efekat na mlečnu žlezdu.

Radi adaptacije tkiva na pritisak, poboljšanja njegovog stanja ili na osnovu reakcije tkiva na manuelni pritisak, možemo odabrati adekvatan pristup tretmanu mlečne žlezde. Najodgovornija etapa masaže grudi odnosi se upravo na masažu mlečne žlezde. Na žlezdanom tkivu i ćelijama koje ga okružuju izvode se specifični pokreti nazvani intersticijalno razgibavanje koji regulišu mikrocirkulaciju, protok limfe, pospešuju drenažu i procese razmene materija. Kada se tretira mlečna žlezda, primenjuje se sektoralni pristup koji mora biti u skladu sa osobenostima protoka limfe i rasporedom vlakana vezivnog tkiva koji formiraju kapsulu žlezde. Tretman mlečne žlezde se obavlja samo ukoliko ne postoje nikakve kontraindikacije, bolovi ili simptomi nelagodnosti i uvek zavisi od opšteg stanja pacijenta. Zaključna etapa masaže grudi je adaptacija nakon intervencije pritiskom i opšta harmonizacija. Ova etapa ima fiziološki značaj za opštu globalizaciju procesa razmene materija, drenaže, harmonizacije subjektivne osetljivosti pacijentkinje i mogućeg disbalansa prilikom primene pritiska u određenim zonama grudi. U ovoj etapi se izvode dvosmerni pokreti razgibavanja i glađenja kože, umirujućim ritmom i srednje jakim pritiskom, što utiče na mišićni tonus, opušta i stabilizuje otoke, pospešuje izlučivanje tečnosti i stepen opšte relaksacije.

OSNOVNI PRINCIPI

Specijalista koji sprovodi masažu grudi mora da razume svu složenost i delikatnost ove procedure. Neophodno je imati u vidu ceo niz ozbiljnih apsolutnih i povezanih kontraindikacija i predložiti pacijentkinji pre masaže grudi konsultacije sa mamologom i ginekologom-endokrinologom. Sa profesionalne tačke gledišta takve konsultacije su neophodne. Svaki specijalista ispunjava svoj zadatak na osnovu tri principa: bezopasnost, komfornost i efikasnost. Bezopasnost postupka se svodi na maksimalnu informisanost o prirodnim procesima koji se dešavaju u organizmu uz poštovanje individualnih osobenosti (starosne dobi, pola, morfoloških promena, sporednih oboljenja). U vezi s tim, specijalista ne samo da mora da poznaje tehničku stranu procesa, već i da razume suštinu procesa koji se dešavaju u tkivu čoveka, tj. treba da bude medicinski obrazovana osoba. Komfornost je neodvojivi deo procesa i zahteva od masera profesionalan odnos prema stanju svakog pojedinačnog pacijenta. Izuzetno je važno da deluje fiziologično, tj. da koordiniše svoje delovanje u skladu sa individualnim osećajem boli pacijenta, njegovom prijemčivosti i opštim raspoloženjem. Vrlo je značajno poznavanje psiholoških procesa i iskustvo u odnosima sa pacijentima. Stereotipi i predubeđenja, kada je o grudima reč, veoma su snažni: žene često probleme sa mlečnim žlezdama smatraju intimnim problemima i teško se odlučuju da se obrate specijalisti. Princip efikasnosti zavisi od sinteze dva prethodna principa i zasniva se na dostizanju maksimalnog rezultata u što je moguće kraćem roku. Međutim, kada je reč o zdravlju, vremenski rok ne igra značajnu ulogu. U takvom slučaju, željeni efekat mora da se dostigne bez pojave komplikacija i osećanja nelagodnosti kod pacijenta.

masaza grudi

Slika 3. Osoba koja radi masažu grudi treba da uzme u obzir složenost ove procedure