Posao sa solarijumima: kriza ili korak napred

Pružanje usluga veštačkog sunčanja smatra se pravilom uspešnog poslovanja kojeg nastoje da se pridržavaju svi salonilepote, fitnes–centri i frizerski saloni koji drže do svog renomea.U uslovima žestoke konkurencije i uz odsustvo profesionalizma, mnogi menadžeri takozvanih studija za sunčanje, nemajući mogućnosti ili želje da klijentu ponude kvalitetnu uslugu, komfor i servis, krenuli su na katastrofalno obaranje cena potpisavši “smrtnu presudu” svom biznisu sa solarijumima. Svake godine, uporedo sa otvaranjem novih studija zatvara se na desetine onih koji su “neisplativi”. Na posao se negativno odražavaju i često izmišljene publikacije o štetnosti veštačkog sunčanja i njegovim “strašnim” posledicama. Povrede i opekotine su moguće, ali samo usled kršenja pravila prilikom korišćenja aparata, kao i nepoštovanja pravila od samih posetilaca solarijuma.

Prognoza

Da li to znači da treba očekivati krizu u biznisu sa solarijumima? Ukoliko se poredimo sa Evropom, možemo reći da je tamo ovaj proces već završen, tržište je prezasićeno, što je dovelo do reorganizacije poslovanja. Uspešno posluju velike kompanije koje imaju u svojim mrežama desetak profesionalnih studija. Njihovo shvatanje “studija za sunčanje” se donekle razlikuje od našeg. Tamo osam ili deset solarijuma u studiju ne predstavljaju retkost, postoji fitobar, svaki klijent ima svoju karticu i dobija savete, vreme i broj procedura se nemilosrdno planiraju, itd. Slične pojave se javljaju i kod nas. S jedne strane, postoje neprikladne prostorije sa aparatima koji nisu pogodni za profesionalnu upotrebu (sa takvom opremom danas radi više od polovine studija), ne postoji neophodna stručna obuka osoblja, što vodi gubljenju i najmanje šanse u borbi za pridobijanje klijenata. Nasuprot tome, postoje specijalizovani, profesionalni studiji sa obrazovanim i stručnim osobljem, u kojima se koriste profesionalni aparati visoke klase, nudi širok asortiman neophodnih kozmetičkih i propratnih sredstava, maksimalno komforni uslovi u prostorijama – što predstavlja neospornu prednost za razvoj poslovanja. Vlasniku velike mreže studija lakše je da konkuriše samostalnim, manjim studijima, da razvija sopstvenu politiku cena, organizuje promotivne akcije i sprovodi reklamne kampanje. To se i smatra rešenjem problema. U tome leži veliki značaj intenziviranja profesionalizma osoblja i kvaliteta usluga, pružanja komfora i vrhunskog servisa, ukrupnjavanja i modernizovanja postojećih studija, kao i širenja asortimana ponuđenih usluga. Na primer, možete da ponudite, horizontalne ili vertikalne solarijume sa aromaterapijom, spa–kapsule za sunčanje, fitobar, fotelje za masažu itd. Malim studijima i samostalnim solarijumima se preporučuje objedinjavanje pod jednim zajedničkim brendom, kao i organizaciju sopstvenih reklamnih aktivnosti. Ovo se odnosi prvenstveno na specijalizovane salone koji isključivo pružaju usluge sunčanja.

Mere predostrožnosti

Pažnju treba usmeriti na ogroman broj solarijuma u raznim sportskim centrima, salama, frizerskim i kozmetičkim salonima. Tamo se često ne pridaje dužna pažnja aparatima koji se koriste bez kontrole, čime se krše pravila korišćenja i ne poštuju preporuke proizvođača. Iz toga proizlazi da se na takvim mestima usluge sunčanja pružaju radi širenja asortimana postojećih usluga ili poboljšanja imidža ustanove. U datom slučaju zarada od solarijuma ne predstavlja osnovni izvor prihoda ili rentabilnosti. Kvalitet aparata ne odgovara nivou institucije, budući da su kupljeni po principu – ostalo je nešto mesta i malo para – što je klijentima odmah jasno. Naravno, proceduri dobijanja preplanulog tena se ne ukazuje dužna pažnja, zaposleno osoblje nema neophodnu stručnost za dati vid usluga što vodi do rizika od nedobijanja željenog rezultata, pa čak i od narušavanja zdravlja. Zbog toga, preporučujemo da se od dobavljača informišu o tehničkim karakteristikama i stanju aparata, vremenu rada lampi (za većinu profesionalnih solarijuma maksimalno vreme iznosi od 500 do 800 časova), kao i da traže potvrdu o zameni lampi od firme nadležne za taj posao. Obavezno treba nabaviti zaštitne naočare – zatvorene oči ne štite od opekotina rožnjaču i mrežnjaču! Takođe su neophodni i štitnici za grudi, kao i kapa za kosu, i to ne samo radi zaštite kose klijenta već i zbog samog solarijuma, budući da u sistem za hlađenje agregata mogu da upadnu vlasi kose i ugroze njegovo funkcionisanje. Treba obratiti pažnju i na čistoću zaštitnih stakala i lampi, kao i atmosferu u prostorijama. Prašina i prljavština za razliku od estetike i higijene umanjuju efikasnost same procedure, dok neprijatni mirisi i povišena temperatura u prostoriji jasno ukazuju na neispravnost sistema za ventilaciju i prisustvo velike količine iskorišćenog vazduha sa povišenim sadržajem štetnih supstanci!

Izbor aparata

U zemljama Evrope započeo je proces restrukturiranja biznisa sa solarijumima. Na tržištu industrije solarijuma pojavljuju se ozbiljni profesionalni saloni sa aparatima koji zadovoljavaju savremene potrebe tržišta, koji strogo poštuju preporuke nadležnih ustanova i želje klijenata. Te potrebe postaju sve brojnije i u budućnosti ih neće biti manje. Zbog toga, prilikom organizovanja studija i njegove buduće modernizacije, potrebno je uzeti u obzir složeniju perspektivu, te menadžeri moraju sa posebnom odgovornošću da se odnose prema pitanju tehničke opremljenosti. Danas postoji vrlo širok asortiman aparata koje nude velike vodeće kompanije ali i nove, nepoznate firme. Ključnim faktorom pri izboru aparata smatra se profesionalnost i reputacija firme dobavljača. Veoma je važan i izgled izložbenog salona sa uzorcima aparata koji se nude onima koji ne žele da kupe “mačku u džaku”, kao i izgled magacina dobavljača koji treba da ima sopstveni servis koji se ne nalazi na hiljadu kilometara od vas, već u istom regionu, oblasti ili gradu. U trci za brzom zaradom, mnogi kupci skupocenih aparata nailaze na probleme, budući da je i za najjednostavnija pitanja neophodna tehnička podrška specijalizovanog servisa, što može dovesti do finansijskih gubitaka. Prilikom izbora aparata ne treba da se obazirete samo na svoje finansijske mogućnosti. U potrazi za dostupnom cenom neki menadžeri se povode za “profesionalnošću” opreme, što ne odgovara činjenicama. U borbi za klijente, mnogi dobavljači predstavljaju aparate za kućnu upotrebu kao profesionalne aparate, međutim, u procesu korišćenja se dolazi do saznanja da je takav aparat u potpunosti neprikladan za komercijalno korišćenje u studijima i potencijalno opasan za posetioce ukoliko se intenzivno koristi.

Faktori rizika

Slučajevi povreda i narušavanja zdravlja očigledan su znak nesavesnosti i neprofesionalizma organizatora zbog čega se vlasnici solarijuma susreću sa sudskim tužbama i neprijatnostima. Potrebno je da se upoznate sa osnovnim opasnostima koje vrebaju vas i vaše klijente ukoliko intenzivno koristite neprofesionalne solarijume u komercijalne svrhe.

 • Usled nesavršenosti sistema za ventilaciju, hlađenje i filtriranje, kao i nepostojanja neophodne zaštite od pregrevanja, javlja se intenzivno zagrejavanje solarijuma i osobe koja se sunča. Takođe je temperatura okolnog vazduha povišena, kao i koncentracija prašine i štetnih supstanci.
 • Zbog intenzivnog opterećenja i pregrevanja, držači lampi počinju da se tope, javljaju se naprsline, zaštitno staklo puca i delići ispadaju, što rezultira opekotinama i povredama klijenata.
 • Dešavalo se da UVA–lampe eksplodiraju usled mehaničkog delovanja te je bilo slučajeva povreda komadićima stakla kao i zagađenosti vazduha zbog živinih isparenja.
 • Najčešći problem predstavlja preterano izlaganje UVA zracima. To je povezano sa nepostojanjem mogućnosti programiranja i ograničenja maksimalnog vremena po jednom sunčanju u neprofesionalnim solarijumima. Uprkos tajmeru i savetima osoblja, klijent ipak može da produži sunčanje i nakon predviđenog termina.
 • Na aparatu ne postoji mogućnost učitavanja vremena rada lampi što vodi njihovom nekontrolisanom korišćenju i premašivanju rokova predviđene eksploatacije.
 • Moguće su povrede električnom strujom u slučaju topljenja provodnika u unutrašnjosti solarijuma zbog pregrevanja prilikom dugotrajnog i intenzivnog korišćenja.
  Kako prepoznati profesionalni solarijum? Kako bi smo Vam pomogli pri izboru navešćemo osnovne karakteristike profesionalnog solarijuma.
 • Postojanje ventilatora u unutrašnjosti solarijuma kao i snažnog sistema za tehničko hlađenje lampi.
 • Sistem duvanja vazduha i ventilacije unutar solarijuma mora biti usmeren prema klijentu. Imajte na umu da se moderna reč “turbo” ne odnosi na intenzitet duvanja!
 • Sistem za pročišćavanje vazduha.
 • Sistem automatske zaštite od pregrevanja i neispravnosti elektrike unutar solarijuma.
 • Proizvođači su naveli neograničeno vreme korišćenja pri intenzivnom opterećenju ili prihvatljivu cikličnost “funkcije hlađenja”u opisu tehničkih karakteristika aparata.
 • Unutrašnji višefunkcionalni tajmer ili prijemnik za žetone, indikator sa mogućnošću programiranja i ograničavanja vremena sunčanja.
 • Sistem daljinskog upravljanja ili program kompjuterske kontrole.
 • Indikator vremena rada solarijuma (poput brzinometra u automobilu) nije neophodan ali indikator vremena rada lampi jeste.
 • Mogućnost instaliranja dodatnih opcija: klima-uređaja, efekta tuša, aromatičnih isparenja, glasovnih komentara, samostalne pripreme, regulatora jačine zračenja lampi, stabilizatora napona, itd.
 • Maksimalno vreme sunčanja u profesionalnom solarijumu ne sme da prelazi 15 minuta. Preporučujemo sunčanje u trajanju od 5 do 12 minuta.

Ima mnogo drugih tehničkih parametara, kao što su broj lampi, njihova snaga i opseg ili količina neophodne energije, ali oni predstavljaju karakteristike od manjeg značaja. Čak i ukoliko su ti parametri identični, efikasnost svakog pojedinačnog solarijuma može biti različita.Ona zavisi od tehničkih karakteristika lampi koje se koriste, konstrukcije samog solarijuma itd. Međutim, prilikom odabira solarijuma trebalo bi da se rukovodite navedenim tačkama kojih ima deset. Odsustvo bilo koje od tih tačaka trebalo bi da vas navede na razmišljanje!

Zaključak se sam nameće: ne treba štedeti nauštrb zdravlja, sigurnosti i komfora klijenata. Verujte, oni će to ceniti a vaši solarijumi će biti puni!