Seminar “Kozmetički aparati nove generacije”

Tretmani kiseonikom – “Holivudski tretman”
Frakcionalna radio frekvencija – savršeno kontrolisano podmlađivanje

Be You Technology

PROGRAM

11:20 Teorija i tehnologija tretmana kiseonikom

(predavač Mr. sci. Katarina Obradović, dipl. ingel.)
11:40 Predstavljanje Dermaceutical proizvoda i ampula

(predavač Mr. sci. Katarina Obradović, dipl. ingel.)
12:10 Teorija & Tehnologija Frakcionalne Radio Frekvencije

(Adam Šljivo, dipl. ingel.)
13:00 Check in u sobe i ručak
14:30 Praktični deo: Holivudski tretman kiseonikom

(Anita Bošković, kozmetičar)
15:30 Praktični deo 2: Frakcionaln RF / fokus očna regija

(Biljana Zečević, kozmetičar)
16:30 Kafe pauza
16:50 Praktični deo 3: Higijenski tretman i kiseonik

(Biljana Malešević, kozmetičar)
18:00 Pitanja i diskusija
19:00 Slobodne aktinosti
20:00 Večera

 

dermaceutical

  • Lokacija: Hotel Aleksandar – Vrnjačka Banja
  • Datum: 5. i 6. mart 2016.
  • Kotizacija (noćenje, ručak i večera): 6.000,00 din

Detaljnije informacije i prijave: 011 38 37 600, 011 38 37 599, 066 31 0 369, 060 67 64 891
Be you technology d.o.o. & Be You-t Aachen Nemačka

BROJ MESTA JE OGRANIČEN, PRIJAVITE SE NA VREME.