Seminar na kongresu kozmetike 32. Dodir Pariza

Seminar na kongresu kozmetike 32. Dodir Pariza

Seminar KVANTNO - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NO-AGE MEDICINA

Seminar KVANTNO - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NO-AGE MEDICINA predavači

Seminar KVANTNO - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NO-AGE MEDICINA sponzori

NO-AGE medicina, trenutno najprogresivniji i najperspektivniji model upravljanja zdravljem, bazirana je na fundamentalno novom konceptu: poboljšanje kvaliteta života, aktivna prevencija, efikasan oporavak oštećenog zdravlja, obezbeđivanje aktivne dugovečnosti korišćenjem inovativnih kvantno-informacionih tehnologija.

Živi organizam, kao biofizički sistem, je otvoren i disipativan, neentropijski, nelinearan i koherentan, adaptivan i evolutivan sa izraženim elektromagnetnim svojstvima. Kao takav je predmet multidisciplinarnog izučavanja biologa, fizičara, lekara, matematičara, stručnjaka informacionih tehnologija, filosofa, nazvanog NBIKS – Nano-Bio-Informaciona-Kognitivna-Sociohumanitarna konvergencija.

Svaka ćelija, deo ćelije, organ, svaki proces, svako emotivno stanje izaziva emisiju elektromagnetnih tlasa (EMT). Putevi prostiranja EMT u ljudskom telu su i „mesta dijagnostike” funkcionalnog stanja organizma: akupunkturni kanali sa bioaktivnim (akupunkturnim) tačkama, bioaktivne zone, međućelijski matriks, čakre, hologramske projekcije. Svaki put, dijagnostičko mesto je i predmet izučavanja, kako tradicionalnih metoda (kineske tradicionalne medicine, ayurvede, fitoterapije, homeopatije, radiestezije..), tako i savremene nauke. Sama ćelija daje odgovore na morfološko i funkcionalno stanje celog tela na osnovu kojih se, između ostalog, dobije podatak o biološkom uzrastu organizma koji ne mora da bude u skladu sa hronološkim uzrastom (određuje se datumom rođenja).

No-Age istraživanja dokazuju da je starenje skup redovnih abnormalnosti koji se razvija u skoro svakoj osobi. Zahvaljujući savremenim kvantno-informacionim inovativnim tehnologijama ovo stanje može da se predvidi i odloži i pre pojave značajnih kliničkih manifestacija.

No-Age medicinske tehnologije zadovoljavaju ove potrebe: holistički i integralni pristup zdravlju, preventivni princip programa poboljšanja zdravlja, konstantna dinamička kontrola „slabih tačaka” sa istovremenom korekcijom metoda zdravlja. Koriste se napredne, sigurne i uglavnom prirodne metode: efektivne kvantne tehnologije, biopreparati sa fiziološkim mehanizmom delovanja (geroprotektori, suplementi, bioidentični hormoni, homeopatija, dijetetska i sportska ishrana, ćelijski preparati). Klinički je dokazano da preventivni kvantni tretmani omogućavaju produžetak aktivnog perioda života za 5 do 12 godina.

Seminar KVANTNO - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NO-AGE MEDICINA raspored predavanja

Raspored predavanja na seminaru KVANTNO – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
NO-AGE MEDICINA možete preuzeti klikom na ovaj link